Brand: Chongqing Kinlon. Select your VIN prefix

Choose model year, then you will receive prefixes for model you interested in:

2005

Chongqing Kinlon 2005

Unknown